Els llibres i els dies

Joseph Mitchell, el cronista en l’espill

Potser també t'interesse...