Tagged: Viena Edicions

El malentès

Irène NémirovskyEl malentès Traducció de Josep Maria Pinto. Viena, Barcelona, 2024

Felicitat conjugal

Lev Tolstoi, Felicitat conjugal. Traducció d’Arnau Barios. Viena, Barcelona, 2022

Les evasions d’Edith Wharton

En la seua autobiografia, Edith Wharton conta que als onze anys intentà escriure una novel·la que començava així: “Ah, com està, senyora Brown? Si arribe a saber que vosté vindria, hauria ordenat un poc el...

Casa aliena

Silvia D’Arzo, Casa aliena. Traducció de Meritxell Cucurella-Jorba. Viena Edicions, Barcelona, 2021

Les indecisions de Forster

Després de llegir Aspectes de la novel·la (1927), Virginia Woolf apuntava en un article que si bé el llibre li havia interessat, en acabar la lectura no estava segura de saber exactament quina teoria sobre la...

La bonhomia de James Herriot

És curiós com una situació tan extraordinària com ficar el braç fins al muscle a l’interior d’una vaca o d’una egua, a mesura que avancen les pàgines de les memòries novel·lades de James Herriot, resulta...

El mal que a tots ens habita

Hi ha una evident maledicció —que és en gran part el ressort i l’essència de la història de la literatura— en l’ansietat del rei Èdip de conéixer a qualsevol preu com morí l’anterior monarca de...